Ülkemizde 81 il ve 922 ilçe belediyesi bulunmaktadır. Bu belediyelerin 30’u Büyükşehir Belediyesidir. Büyükşehirlerin sınırları içerisinde de 519 ilçe belediyesi bulunmaktadır. (https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx) Belediyelerde verilen hizmetlerin çok boyutluluğu, gelişmesi ve çeşitlenmesi, hukuksal boyutunun ayrıca değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Keza, belediyelerin diğer kamu hukuku tüzel kişileri ve hizmet sunduğu vatandaşları ile arasında uyuşmazlıklar bulunması kaçınılmaz hale gelmektedir.

Yüzlerce belediyenin yaşadığı hukuki sorunlarda yalnız başlarına olmadığı açıktır. Sorunlar, her belediyenin farklı uygulaması, hukukçularının değerli çabaları ve yaklaşımları doğrultusunda çözülebilmektedir. Bu çözümler ayrı birer zenginliktir. Zenginlik ise dayanışma ve yardımlaşma ile tüm belediyelerin ve bu belediyeler ile sorun yaşayanların yararına yönlendirilebilir.

İşte bu düşüncelerle; belediyeler ile ilgilenen, belediyeler ile sorun yaşayan ve dava sürecine yönelen kişilerin yanında; belediye vekilliği yapan hukukçuların dayanışması ve yardımlaşması amacıyla hukuki sorunlara ilişkin olarak çeşitliliği zenginliğe çevirmek için bu site 04.02.2022 tarihinde oluşturulmuştur.

Amacımız, araştırmacılar ve merak edenler için için fikir kaynağı, bir öğrenme ortamı oluşturmaktır. Öğrenme ortamının, belediyelerde yaşanan hukuki sorunlara getirilen farklı çözümlerin ortaya çıkmasına ve böylece bilginin paylaştıkça artmasına fayda sağlamasını temenni ederiz.

Bu ortamın, Belediye hukuku ile ilgilenenlere, yaşanan sorunların çözümüne ve vatandaşlara verilen hizmet kalitesinin artmasına, belediyelerimiz ve vatandaşlarımızın haklarının korunmasına bir nebze olsun fayda sağlaması bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir.

Saygılarımla.

Belediyehukuku.com