3194 SAYILI İMAR KANUNUN 42.MADDESİ UYARINCA TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARININ ÖDENMESİ AMACIYLA GÖNDERİLEN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ TALEBİYLE AÇILAN DAVALARDA İDARE MAHKEMELERİ GÖREVLİDİR.

3194 Sayılı İmar Kanununun 42.maddesi uyarınca tesis edilen idari para cezasının tahsili amacıyla idareler tarafından ödeme emri gönderilmektedir. Ödeme emrinde doğabilecek yanlışlıklara istinaden açılacak davalarda görevli yargı merciinde zaman zaman hataya düşülebilmektedir. Uygulamada çoğu kez görüldüğü üzere, ödeme emrinin altında vergi mahkemesine itiraz edilebileceği ifade edilmektedir. Ancak bu durum, ödeme emrinin matbu ve genelde vergi, […]

DEVAMINI OKU