YAPI TATİL ZAPTINA/TUTANAĞINA KARŞI DAVA AÇILABİLİR.

Belediyeler, imar düzenine aykırı yapıları tespit ederken 3194 Sayılı Yasa’nın 32. maddesi hükmü uyarınca yapı tatil zaptı ile kesin, net, belirlenebilir bir tespit yapmak zorundadırlar. 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesinde, “Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç, ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığının ilgili idarece tespiti, fenni […]

DEVAMINI OKU