Vakıf Üniversiteleri de Emlak Vergisinden Muaf Tutulmalıdır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4. Maddesinde,             “Aşağıda yazılı binalar, kiraya verilmemek (24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yapılan işletme hakkı devirleri hariç) şartıyla Bina Vergisinden daimi olarak muaftır. ( (a), (b), (s), (y) ve (z) fıkraları için kiraya verilmeme şartı aranmaz.)             a) Özel bütçeli idarelere (Mazbut vakıflar dahil), il özel idarelerine, belediyelere, köy […]

DEVAMINI OKU